12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580303824
שנת הקמה: 1998
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; אנשים עם מוגבלויות
אזור פעילות:

בזכות, מרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה (ע"ר)
העמותה תופעל לקידום רווחתם ושלומם של בני אדם עם מוגבלויות, מתוך הכרה בכך כי להם אותן זכויות כלכל אדם אחר.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות