06/2023

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580030096
שנת הקמה: 1984
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות
אזור פעילות:

איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל (סי. אף.) (.CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION OF ISRAEL (C
לעסוק בישראל בחקר מחלת הסיסטיק פיברוזיס.