09/2023

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580670099
שנת הקמה: 2018
קהל יעד: נשים; סטודנטים או צעירים
אזור פעילות:

פרו וומן (ע"ר)
לפעול להקמת סניפים שבהם יפעלו תכניות לקידום ציבור הנשים בפיתוח קריירה במוסדות אקדמאיים בארץ ובחו"ל, לסייע לציבור הנשים במציאת עבודה או בייצור הכנסה עצמאית, לקדם, לקיים, לנהל ולבצע תכניות יזמות ומיזמים חברתיים ו/או חינוכיים ו/או טכנולוגיים, בין בעצמה ובין ביחד עם אחרים בקשר עם ולשם קידום מעמד הנשים בשוק העבודה, לפעול למען השגת מימון וגיוס תרומות בארץ ובחו"ל ותמיכות מכל אדם ותאגיד לשם קידום מטרות העמותה.